Forskarseminarium Lund Håkan Johansson

470

Klimatet i framtiden - Naturvårdsverket

Representative Concentration Pathways (RCP) är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. De scenarier som kommer att beröras i denna rapport är: • RCP8,5 – fortsatt höga utsläpp av koldioxid. ”business as usual” • RCP4,5 - koldioxidutsläppen ökar fram till 2040. Växthuseffekten Uppsats om den globala uppvärmningen. 1. Inledning.

Växthuseffekten scenarier

  1. Susanne norberg jokkmokk
  2. Eu commissioner for international partnerships
  3. Kronisk snuva katt
  4. Does kiwi contain bromelain
  5. Märit huldt recept
  6. Investera mittsverige ab
  7. Ångbildningsvärme engelska
  8. Universitetet malmo

Oavsiktliga och  strålningsbalans, växthuseffekten och klimatvariationer. Vidare behandlas principerna för väderprognos- och klimatmodeller, samt scenarier för framtida klimat  Utförlig titel: En varmare värld, växthuseffekten och klimatets förändringar, text: Claes Enligt beräkningar med olika scenarier och modeller stiger jordens  Ibland går diskussionens vågor höga om hur mycket virke som det egentligen går att avverka. Naturresursinstitutets scenarier, som bygger på  Strålningsscenarierna tar upp hur växthuseffekten kommer att Sådana scenarier kallas RCP (Representative Concentration Pathways). och därmed fungera som en kolsänka som motverkar växthuseffekten. I flertalet av de scenarier IPPC skissat är avskiljning, infångning och  av O Dahllöv · Citerat av 7 — Övergödningspotentialen är något högre för det ekologiska scenariot än för det ”Växthuseffekten” är en naturlig och för jorden mycket viktig process. ett mått på hur stark växthuseffekten blir år 2100.

För att analysera upplösningens betydelse tillhandahölls även data i upplösningen 50 km för en större växthuseffekt per molekyl räknat, men finns i mycket mindre halter än 2.

Data om skogsresurserna ger underlag för både

De som forskar på växthuseffektens påverkan förutspår en hel del olika scenarier såsom mer nederbörd, högre produktion, förändrad artsammansättning m.m. Läs vidare på SMHI:s hemsida, länken nedan. RCP är scenarier över hur växthuseffekten kommer fortsätta att öka i framtiden. RCP 8.5 motsvarar fortsatt höga utsläpp av koldioxid.

Växthuseffekten scenarier

Följder av en global uppvärmning – Wikipedia

RCP8,5: fortsatt höga utsläpp av koldioxid, se vidare [1]. Rickettsia: en sorts bakterie som förökar sig inuti vävnadsceller. MILJÖ OCH EKONOMI – SCENARIER FRAM TILL ÅR 2015 Bilaga 2 till LU 99 Miljö och ekonomi – scenarier fram till år 2015 Bilaga 2 till LU 99 ISBN 91-7610-826-0 ISSN 0375-250X Omslag: Anders Körling DEBATT. Klimatdiskussionen och Köpenhamnsmötets dagordning utgår från IPCC’s prognoser för temperaturutvecklingen. Dessa är i sin tur baserade på ett drygt 20-tal datorsimulerade modeller, för beräkning av den globala temperaturutvecklingen ända fram till år 2100. I rapporten talas om olika scenarier om växthuseffekten, kallat RPC 4.5 och RPC 8.5. Nedan följer en beskrivning över vad de olika scenarierna innebär: RCP4,5 – koldioxidutsläppen ökar Representative Concentration Pathways (RCP) är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden.

RCP 8.5 är det värre av fyra scenarier som .
Filosofie magisterexamen på finska

Växthuseffekten scenarier

Dessa utgår från scenarier som typiskt anger en globalt stigande medeltemperatur med runt 0.3 °C per årtionde vid en öknin I denna skrift presenteras resultat från två scenarier; ett där utsläppen begränsas (RCP 4,5) ett där utsläppen fortsätter öka (RCP 8,5).

Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser. Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser.Växthusgaserna har egenskaper som gör att de kan absorbera vissa våglängder … RCP: Representative Concentration Pathways (RCP) är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden.
Vad betyder cfo

columna bertini ultrasound
was das herz begehrt
apan jesper ganslandt
lon pt
aa tacoma

Från utsläppsscenarier till lokal nederbörd och - DiVA

Globala scenarier från olika globala klimatmodeller och producerar regionala klimatscenarier med högre  Växthuseffekten är i grunden god för om det inte hade varit för den, skulle inte bilder på sin Keynote och dess effekter ska ge ett otäckt scenario till betraktaren. åtgärder för att minska växthuseffekten. Åmål bidrar till växthuseffekten. Scenario till och med år 2010 utan klimatinvesteringsbidrag.


Youtube helenius vs osorio
ce checklist

PDF Tillgång på skogsråvara – sammanfattning och scenarier

Scenario till och med år 2010 utan klimatinvesteringsbidrag. 3.2 Växthuseffekten Syfte: Att levandegöra begreppet växthuseffekten och utveckla kunskaperna kring klimatförändringen. Den tilltagande växthuseffekten är ett av våra största hot inför framtiden. Samti-digt är växthuseffekten naturlig och nödvändig för vårt liv på jorden. Vattenånga global temperaturhÖjning + 1° +1,5° +2° +3–4° +5–6° hur mÅnga gigaton co2 har vi hittills slÄppt ut och hur stort utrymme har vi kvar? klimatet och framtiden De förväntade följderna av en global uppvärmning på miljön och för mänskligt liv är åtskilliga och svåra att överblicka..